2012-11-15 09:50:02

Natječaj za popunu radnog mjesta - ENGLESKI JEZIK

Raspisan je natječaj za radno mjesto.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «MATIJA GUBEC» CERNIK

Klasa: 112-01/12-01/07

Ur.broj: 2178/16-01-12-1

Cernik, 15.11.2012.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i  86/12.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA U PODRUČNIM ŠKOLAMA  – 1 izvršitelj,                             na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 10 sati nastave tjedno.

 

  UVJETI: prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti diplomu, životopis, domovnicu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave slati na adresu: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

 

 

 

                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Reza Benković

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik