2011-12-14 13:24:48

Natječaj - engleski jezik - ZAVRŠENO

Natječaj ZAVRŠEN.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «MATIJA GUBEC» CERNIK

Klasa: 112-01/11-01/07

Ur.broj: 2178/16-01-11-1

Cernik, 14.12.2011.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,

nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno.

 

  

UVJETI: prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti diplomu, životopis, domovnicu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave slati na adresu: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

 

 

 

                                                                      Ravnatelj:

                                                                                  Mato Ordanić

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik