2011-10-18 09:32:25

Natječaj za popunu radnih mjesta - ZAVRŠENO

Natječaj ZAVRŠEN.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ «MATIJA GUBEC» CERNIK

Klasa: 112-01/11-01/05

Ur.broj: 2178/16-01-11-1

Cernik, 17.10.2011.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 

 

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,

puno radno vrijeme

 

2. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE U PŠ PODVRŠKO – 1 izvršitelj, na određeno

                                                                       vrijeme, puno radno vrijeme

 

  

UVJETI: prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti diplomu, životopis, domovnicu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave slati na adresu: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

 

 

 

                                                                       Ravnatelj:

                                                                                  Mato Ordanić

 

 

 

 


Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik